Varför apoteksrekrytering.se ?

Vi är ett av norra Europas största nätverk av nischade jobbsajter. Vi har verksamheter i Sverige, Norge och Finland men har möjlighet att nå hela världen via målgruppsanpassad annonsering. Vi är den naturliga kontakten mellan kandidater och arbetsgivare där ni snabbt når varann utan långa och krångliga mellanhänder och rekryteringsprocesser.

Annons på vår kanal

Tusentals arbetssökande besöker och bevakar jobb på apoteksrekrytering.se varje år. Vi är den naturliga kanalen inom apoteksyrken i hela landet.

Utskick​

Vi sköter en direktkontakt med kandidater via mejl. Kandidaterna bevakar olika typer av jobb i landet och får en uppmaning att söka ert jobb när vi får en matchning.

Employer branding

Målgruppsanpassad annonsering via LinkedIn och via LinkedIn Jobs för träffsäker annonsering. LinkedIn är världens största karriärnätverk och är väldigt träffsäkert.